potloden

CDA

 1. De gestelde duurzaamheidsdoelstellingen in tijd en omvang te halen.
 2. Kunst en cultuur zijn de uitingen van donze identiteit en moeten in die zin ondersteund worden.
 3. Elke vorm van discriminatie wordt afgewezen en wederzijds respect en acceptatie is een vanzelfsprekendheid.
 4. De vrijwilligers worden als de dragers van onze sociale samenleving erkend en ondersteund.
 5. Zorgvragen van jong en oud worden optimaal en door maatwerk ingevuld.
 6. Goed onderwijs vereist situatie gevonden bij-de-tijdse huisvesting.
 7. Woningbouw voor jong en oud met en marktconforme diversiteit in omvang en prijs.
 8. Een geode lokale en (boven)regionale bereikbaarheid en toegankelijkheid is van essentieel belang.
 9. Toerisme is voor Nunspeet van grote economische weaarde en vereist daarom investeringen en samenwerken.
 10. Vroegtijdige communicatie is het sleutelwoord voor een wederzijds begrip tussen burger en overheid.
 11. Reigonale en intergemeentelijke samenwerking is de voorwaarde voor een autonoom Nunspeet.
 12. Van een nee, tenzij naar een ja, mits cultuur.
Bekijk het volledige verkiezingsprogramma