potloden

SGP

Duurzame Toekomst.

Nunspeet is een prachtige gemeente met veel mogelijkheden voor jong en oud. Wonen en werken in Nunspeet moet daarom aantrekkelijk zijn en blijven. De SGP zet in op een duurzame toekomst voor iedereen die in Nunspeet wil wonen en werken. Daarbij vormt de Bijbel de basis voor ons handelen.

De SGP heeft de achterliggende periodes continu verantwoordelijkheid gedragen in het college. Graag zetten we ons de komende jaren opnieuw in voor onze prachtige gemeente. Samen met wethouder Jaap Groothuis hebben we ingezet op een snelle ontwikkeling van de Kolk, woonwijk Molenbeek en tal van particuliere of bedrijfsmatige initiatieven. De komende jaren pakken we graag door op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Samen met wethouder Leen van der Maas hebben we ons ingezet voor betere onderwijshuisvesting, de plannen liggen er, komende jaren worden cruciaal in de uitvoering. Zodat gedateerde onderwijsgebouwen weer voldoen aan de eisen van deze tijd. Duurzaamheid speelt bij onderwijshuisvesting -en bij alle gemeentelijke gebouwen- een belangrijke rol. Als gemeente willen we hierin een voorbeeld zijn voor bedrijven en particulieren binnen onze gemeente.

We vinden het belangrijk dat we een goed functionerend vangnet hebben voor mensen die dat nodig hebben. De overheid vraagt van onze ouderen dat zij langer thuis blijven wonen. Er komt meer terecht op de schouders van familieleden, de zogenaamde mantelzorgers, waardoor zij vaak overbelast zijn. De komende jaren willen we extra investeren in respijtzorg, waardoor mantelzorgers tijdelijk ondersteund of vervangen worden door professionele zorgverleners. Speciaal voor jongeren willen we goede voorzieningen en netwerken bieden, zodat ze gezond en veilig kunnen opgroeien. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. We willen zorgvuldig omgaan met de natuur. Daarom willen we investeren in duurzame energiebronnen en een duurzame (leef)omgeving. Dat is niet alleen een taak van de gemeente, maar van alle inwoners. Alleen als we ons nu samen inzetten voor duurzaamheid, kunnen we er ook in de toekomst van genieten. De achterliggende jaren hebben we ons hard gemaakt voor behoud van de paarse heide. Komende vier jaar zijn cruciale stappen nodig om de heide paars te blijven houden.

Graag zetten wij ons de komende vier jaar weer in voor Nunspeet. Voor een duurzame toekomst!

Bekijk hier het volledige verkiezingsprogramma